Odbijanje cijepljenja je strah, nesigurnost i manjak znanja o cjepivu protiv bolesti COVID-19.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Sustav Safety Gate: MV i igračke ove su godine na vrhu popisa opasnih neprehrambenih proizvoda

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

 


Dana 31. ožujka 2022. održana je 13. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Na sjednici su se članovi Vijeća kratko osvrnuli na zakonodavne aktivnosti koje su predviđene za 2022. godinu. Nakon donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj:19/22), koji je u primjeni od 28. svibnja 2022., naglasak je na transpoziciji Direktive o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, stoga je u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave krajem 2022. godine predviđeno donošenje Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.

Govora je bilo i o statusu Direktive o potrošačkom kreditiranju, čiji prijedlog je objavljen 30. lipnja 2021., a koja je trenutno u fazi rasprave na radnim tijelima Vijeća EU. Ministarstvo financija kratko je izvijestilo o izmjenama koje nova Direktiva predviđa, u okviru zaštite potrošača.

Raspravljalo se i o aktivnostima u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u kontekstu uvođenja eura kao službene valute sa posebnim osvrtom na aktivnost praćenja maloprodajnih cijena budući predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u sprječavanju neopravdanog rasta maloprodajnih cijena i zaštite potrošača.

Usvojen je i Akcijski plan za 2022. godinu, izrađen na osnovi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača za razdoblje 2021.- 2024.

SZP

 

Plus hosting - banner
 


Konstatira nezakonitost akta i nastavlja dalje postupati po istome uz OBEĆANJE izmjene istog!

Opširnije...
 


Ustavni sud je zaključio da su odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti kontradiktorne.

Opširnije...
 


Drski prevaranti postaju sve sofisticiraniji: Prepoznajte prevare i kupujte zaštićeni i sigurno.

Opširnije...

Diskriminacija potrošača u Karlovcu

 


Udruga KORANA: Otvoreno pismo Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca  

Opširnije...

Premalo iskorištavamo koristan otpad

 


Možda u nadležnom ministarstvu i tijelima Sabora shvate da postoje i korisnici usluga. 

Opširnije...

242 tisuće blokiranih građana - potrošača

 


Dug u iznosu od 5,8 milijardi kuna (bez kamata), odnosi na dug potrošača prema bankama.

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...