Djelatnici ZHM heroji

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


"Pamučne, perive maske“ nemaju propisana svojstva zaštite, nemaju EU izjavu sukladnosti

Opširnije...
 

Nacionalna tijela za zaštitu potrošača će klasificirati web stranice kako bi uklonila prijevare.

Od ovoga tjedna diljem Europske unije počinju se primjenjivati nova pravila definirana Uredbom o suradnji u području zaštite potrošača. Cilj je Uredbe poboljšati način na koji Europska komisija i tijela država članica mogu surađivati kako bi se okončale loše prakse protiv potrošača i osnažila tijela čija je uloga otkrivanje nepravilnosti te poduzimanje mjera.

Na temelju nove uredbe nacionalna tijela za zaštitu potrošača moći će klasificirati internetske stranice i račune na društvenim medijima kako bi uklonila prijevare.

Također će imati mogućnost testiranja i tajne kupnje, kao i istraživanja financijskih tokova kako bi pronašla nepoštene trgovce i internetske prijevare.

Komisija na temelju novih pravila također može jednostavnije upozoriti nacionalne vlasti i koordinirati njihovo djelovanje u rješavanju problema s potrošnjom na koje većina europskih potrošača često nailazi.

Zahvaljujući novom informatičkom sustavu koji podržava Komisijin Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), centri za zaštitu potrošača, potrošačke organizacije i profesionalne organizacije moći će izdati službena upozorenja o prijetnji na tržištima. Tijela nadležna za provođenje zakona moći će izravno upotrebljavati te informacije.

Više informacija s primjerima koordinirane provedbe zakonodavstva u području zaštite potrošača možete pronaći ovdje.

tockanai

Plus hosting - banner

Godišnje bacimo oko 400 tisuća tona hrane i namirnica! Više od polovice prehrambenog otpada u cijeloj Europskoj uniji nastaje u kućanstvima. U Hrvatskoj se godišnje baci oko 400 tona zdravstveno ispravnih namirnica.

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

15. ožujka – Svjetski dan prava potrošača

 

Potrošači su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...