Prevareni ste. Kome ćete se obratiti za pomoć?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Djelatnici ZHM heroji

Opširnije...

Programirani kvarovi zabranjeni

Opširnije...
Zaštita osobnih podataka - stanje i perspektive nakon stupanja na snagu opće uredbe.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA- STANJE I PERSPEKTIVE NAKON STUPANJA NA SNAGU OPĆE UREDBE ZA ZAŠTITU PODATAKA (GDPR)

voditelj Konferencije: Zrinka Grancarić

U Zagrebu 15.05.2019. godine

Na konferenciji ćete imati priliku

  • saznati sve informacije koje će osobi za zaštitu osobnih podataka unutar Vaše organizacije, ali i rukovodećim osobama Vaše organizacije, omogućiti da na kvalitetan način naprave reviziju dosadašnje implementacije s obzirom da su donesena nova obvezujuća mišljenja Europske komisije, presude Suda EU te nova mišljenja i tumačenja nadzornih tijela
  • saznati kako se provodi nadzor te na koje se stvari prilikom vršenja nadzora stavlja naglasak (što će kolege prilikom nadzora prvo pogledati?)
  • saznati koji će se propisi mijenjati, što nam donosi nova regulativa i kako će se organizacije u svemu tome morati ponašati
  • saznati praksu sudova, koji se postupci mogu pokrenuti protiv organizacije, a koji protiv odgovorne osobe Vaše organizacije, kakav ishod tih postupaka očekivati
  • dobiti materijale putem elektroničke pošte u kojima će biti detaljno objašnjeno sve vezano uz provođenje revizije i same implementacije te će Vam u najvećoj mogućoj mjeri olakšati postupak revizije
  • postaviti pitanja i razjasniti dvojbe tijekom konferencije, ali i postaviti pitanja pisanim putem nakon same konferencije, u roku od 14 dana, pet pitanja po sudioniku na koja će odgovarati pravni stručnjaci te naši predavači i panelisti
  • dogovoriti sastanak s našim panelistima i predavačima, u slučaju da imate potrebu za istim te
  • družiti se i ostvariti kontakt i/ili suradnju s tuzemnim i inozemnim stručnjacima na području zaštite osobnih podataka, sucima koji će suditi predmete vezane uz ovo pravno područje (Vrhovni sud RH, Upravni sud, Općinski građanski sud, Visoki upravni sud), predstavnicima Ministarstva zdravstva i Ministarstva pravosuđa, drugim poduzetnicima, predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i sindikata.

Program konferencije

  • 08:30

    Registracija, dolazak sudionika i gostiju

     

  • 09:00

    Otvaranje Konferencije

     

  • 09:45

    PANEL 1. Opći prikaz GDPR-a u godini nakon stupanja na snagu

    Opći prikaz daju sudionici panela iz perspektive:

    • Hrvatske udruge poslodavaca
    • Nezavisni hrvatski sindikati
    • Hrvatska gospodarska komora
    • Predstavnici ministarstava Agencija za zaštitu osobnih podataka
    • Agencija za zaštitu osobnih podataka

    Moderatorica panela: Dijana Kladar

  • 11:00

    Pauza za kavu

     

  • 11:15

    PANEL 2. Izazovi nadzornih tijela u provedbi Uredbe

    Predstavnici stranih nadzornih tijela i Agencija za zaštitu osobnih podataka 
    Moderatorica panela: Zrinka Grancarić

  • 12:15

    PANEL 3. Jesu li sudovi u RH spremni suditi u predmetima vezanim uz zaštitu osobnih podataka?

    Presliku stanja sudbene vlasti dat će suci Vrhovnog suda RH, sutkinja Općinskog građanskog suda i sudac/sutkinja Visokog upravnog suda.
    Moderator panela: Zrinka Grancarić

  • 13:30

    Pauza za ručak

    Predviđeni tijek trajanja 45 minuta

  • 14:30

    ePrivacy Direktiva

    Predstavnici regulatora

  • 15:15

    PANEL 4. Što nas očekuje u budućnosti?

    Predstavnici ministarstva, HNB, poduzetnici, IT sektor i AZOP

  • 16:15

    PANEL 5. Izazovi u vršenju dužnosti službenika zaštite osobnih podataka

    Hrvatska udruga poslodavaca, predstavnici poduzetnika i odvjetnici.

    Koje su dužnosti službenika, s kim se savjetuje i na koji način obavlja svoje dužnosti, sprema li se na razini Europske komisije osim ePrivacy Direktive i druga regulativa koja bi nadopunila Opću uredbu? Zaprima li pritužbe ispitanika i na koji način ih rješava? Koji su po njegovom mišljenju nedostaci uredbe?

  • 17:00

    Zaključci i zatvaranje konferencije

    Cijena kotizacije

    Za prijavu do 10.5.2019. godine, redovna cijena kotizacije, koja uključuje ručak i materijal s Konferencije, iznosi 1.999,00 kuna.

    Također, ako ste član Hrvatske udruge poslodavaca možete ostvariti popust od 30%.

    Popust od 30% mogu ostvariti i članovi Udruge eCommerce Hrvatska. U slučaju kupnje 4 (četiri) kotizacije, 5. (petu) dajemo besplatno.

    gdprkonferencija