Odbijanje cijepljenja je strah, nesigurnost i manjak znanja o cjepivu protiv bolesti COVID-19.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Na našim kovanicama nalaziti šahovnica, kuna, geografska karta Hrvatske, glagoljica te Nikola Tesla.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva


Potrošačka sudska praksa

Međimurski info centar potrošača obratio se pismom Povjerenici za zaštitu potrošača Europske komisije gospođi Veri Jourovoj s velikim problemom koji muči hrvatske potrošače, a to je nepostojanje potrošačke sudske prakse. Posebno je ukazano da je Zakon o zaštiti potrošača usklađen s zakonodavstvom EU, ali se u Hrvatskoj ne provodi, bar ne u dijelu koji se odnosi na trgovca. Zakon o zaštiti potrošača po današnjim rješenjima u Hrvatskoj moraju poštivati samo potrošači.

Naveli smo primjer iz toplinarstva gdje veliki broj potrošača u Hrvatskoj još uvijek nema sklopljene ugovore s toplanama, a one se pozivaju da se dragovoljnom plaćanjem računa ulazi u ugovorni odnos. Jasno je da plaćanje tog računa nije dragovoljno, nego pod prijetnjom (ovrhe), jer za svaki neplaćeni račun toplane pokreću ovrhu. Članak 46. Zakona o zaštiti potrošač se decidirano jasan da ako trgovac pošalje potrošaču određenu robu ili izvrši određenu uslugu koju potrošač nije naručio, a za koje bi bio obvezan izvršiti bilo kakvo plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu koja je ZoZP zabranjena, te se ta roba ili usluga smatraju se promidžbenim darom trgovca. To do sada nije prihvatio nijedan Sud u Hrvatskoj, pače u jako malo presuda se opće spominje Zakon o zaštiti potrošača, a nedvojbeno je da je za rješavanje odnosa trgovac – potrošač, Zakon o zaštiti potrošača lex specijalis.

Odgovor je stigao brzo u kojem se dijeli naše mišljenje i daje potpora našim naporima u zaštiti potrošača.

U potpunosti se slažem s Vašim mišljenjem da bi se u osposobljavanje nacionalnih sudaca trebalo uključiti i pravo EU-a u području zaštite potrošača. Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) glavna je platforma za organizaciju i promicanje osposobljavanja i razmjene znanja europskih sudaca. EJTN koordinira razmjene i programe u okviru osposobljavanja sudaca i nedavno je organizirana edukacija u Slovačkoj o europskim pravilima za zaštitu potrošača. Iako EJTN sam odlučuje o potrebama za takvim edukacijama, možete se obratiti njima ili njihovom članu iz Hrvatske (podaci za kontakt su na internetskim stranicama EJTN-a) te im predložiti da organiziraju edukaciju hrvatskih sudaca u području prava o zaštiti potrošača.“ Podvučeno je u odgovoru na predstavku iz Glavne uprave za pravosuđe i potrošče Europske komisije.

Pojavila nam se sada velika dvojba, jesu li obveza i nadležnosti edukacije sudaca u Hrvatskoj na civilnom sektoru (udrugama) ili je to nadležnost Vlade RH tj. resornog ministarstva.  Dok će Vlada RH resor „zaštita potrošača“ povjeravati Ministarstvu gospodarstva, a ne Ministarstvu pravosuđa, kako je to u Europskoj komisiji, nedvojbeno je na potrošači u Hrvatskoj neće biti zaštićeni, bez obzira na retoriku MINGPO, jer temeljna zadaća tog Ministarstva je jačanje (čitaj „zaštita“) trgovaca, poduzetnika i obrtnika i nemoguće je da jedno te isto ministarstvo bude resorno za jačanje trgovačkog lobija i zaštitu potrošača, jer u tom slučaju, a to je praksa u Hrvatskoj, trgovci diktiraju prava potrošača. A svuda u svijetu je shvaćeno da su potrošači regulatori tržišta, a ne „slabija strana na tržištu“ kako se to definira hrvatskim Nacionalnim programom zaštite potrošača.

Voditelj Međimurskog info centra potrošača
Željko Tomašić, mag.ing.aedif

 

Priopćenje za medije (original - pdf)

Predstavka Ministarstvu pravosuđa Vlade Republike Hrvatske (original - pdf)

Predstavka Povjerenici za pravosuđe u zaštitu potrošača EK (original - pdf)

Očitovanje Glavne uprave za pravosuđe i potrošače EK (original - pdf)

 

Plus hosting - banner
 


doc. dr. sc. Kristina Petljak: Moraju li potrošači platiti sudske pristojbe zbog neplaćenih računa?

Opširnije...
 


Ustavni sud je zaključio da su odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti kontradiktorne.

Opširnije...

Uočen drvni pelet iz BiH s lažnim certifikatom

 


Konzum plus d.o.o. prodaje pelet na čijoj je ambalaži lažni certifikat kvalitete ENplus (A2) 

Opširnije...

Pošiljke s robom iz trećih zemalja

 


Dodatno pojašnjenje HAKOM-a vezano za poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja od 1. 7.

Opširnije...

FINA upozorava - pazite na opis plaćanja

 


Fina upozorava uplatitelje pomoći stradalima u potresu: pazite na opis plaćanja!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...