"To je užas, katastrofa! Apeliram na roditelje da se educiraju, ovo nije bezazleno"

Opširnije...
Plus hosting - banner

Sve novosti o kupnji koju niste obavili su prijevara.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

 


UZP Kutina obratili su se brojni potrošači Kutine koji su dobili obavijest tvrtke E.ON Plin. d.o.o.

UZP Kutina obratili su se brojni građani Kutine koji su u proteklim danima uz račune plina tvrtke E.ON Plin. d.o.o. zaprimili i Obavijest o novom poskupljenju plina za kućanstva koja će se primjenjivati od 1. kolovoza. Kako navode, nova cijena plina za kućanstva će biti 0,46974 kn/kWh (bez obračuna mjera Vlade – subvencija i poreza 5 %) ili 9,3 %, a ovu cijenu će umanjiti naknadno za 0,10 kn/kWh bez poreza.

Moramo upozoriti građane da navedeni podatci  mogu navesti potrošače na krivi zaključak. Naime, treba pojasniti:

  • istaknuta cijena ne odražava ukupnu cijenu plina po kWh, jer na nju treba dodati TS1 -tarifnu stavku za distribuiranu količinu plina koja iznosi još 0,0278 kn/kWh, pa tako dolazimo do cijene plina od 0,49754 kn/kWh, koja je tržišna i može se mijenjati kako odluči tvrtka E.ON
  • ne treba zaboraviti da u krajnju cijenu plina ulaze i fiksne naknade koje su kod ON-a 43 kn, a kod GPZO 13 kn
  • sadašnja ukupna cijena plina Gradske plinare Zagreb- Opskrba je 0,4265 kn/kWh i regulirana je Odlukom HERA-e (za razdoblja od travnja do prosinca 2022 i od siječnja do 31.3. 2023.)
  • na računima ste mogli vidjeti da opskrbljivači na gornje cijene plina obračunavaju mjere Vlade tako da na krajnju cijenu plina (obuhvaća gornju cijenu + fiksnu naknadu) prvo obračunavaju porez od 5 %, pa tek onda oduzimaju subvenciju od 0,10 kn/kWh bez PDV-a, što znači da je u iznosu računa ostao prethodno obračunat porez na subvencioniranu količinu plina, koji plaća potrošač – u Obavijesti se navodi potrošača da zaključi kako će se nova cijena 0,46974 umanjiti za 0,10, što nije sasvim točno i u skladu s obračunom na računu.

U obavijesti se navodi ROK OD 14 DANA od zaprimanja Obavijesti za mogući raskid ugovora te se tako  na potrošače vrši pritisak da u kratkom roku moraju odlučiti što napraviti, PRIHVATITI POVEĆANJE ili RASKINUTI UGOVOR. To je zakonska obveza za opskrbljivače prilikom promjene uvjeta ugovora i cijene plina, no napominjemo, potrošač (krajnji kupac), i izvan toga roka, ima pravo na slobodan izbor opskrbljivača plinom, što uključuje i pravo na promjenu opskrbljivača bez naknade za povezane troškove postupka promjene opskrbljivača sukladno važećem Zakonu i Općim uvjetima, bez nadoknada u slučaju prijevremenog raskida ugovora, ako je tako navedeno u ugovoru. Također, slobodna promjena opskrbljivača je definirana i u Uvjetima opskrbljivača E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo (2021.) pod točkama 5. i 6. koje ste dobili s ugovorom Broj promjena opskrbljivača plinom nije ograničen, pa možete slobodno mijenjati opskrbljivača prema vašim odlukama.

PROMJENA OPSKRBLJIVAČA. Zahtjev za promjenu opskrbljivača podnosi krajnji kupac novom opskrbljivaču, pisanim ili elektroničkim putem, a podnosi se na propisanom obrascu koji se preuzima iz informacijskog sustava operatora tržišta plina HROET na https://www.hrote.hr/promjena-opskrbljivaca-301  (ili na stranicama opskrbljivača gdje postoje linkovi za preuzimanje obrasca). Važno je napomenuti da potrošač ne smije imati duga (nepodmirenih dostavljenih računa) prema opskrbljivaču kojega želi promijeniti, jer bi se zahtjev mogao odbiti. Ispunjavanje zahtjeva nije komplicirano, potrebno je upisati osnovne podatke i očitati brojilo, a po potrebi kada novi  opskrbljivač pokrene postupak promjene, operator distribucijskog sustava će ponovo očitati brojilo (ako sadašnji opskrbljivač ne prihvati vaše očitanje). Podnošenjem zahtjeva novi opskrbljivač provodi postupak dalje i obavještava potrošača o pokretanju postupka i završetku postupka, a mora potrošaču dati na uvid svoje Uvjete i Ugovor. Također, potrošači nas pitaju što će biti s razdobljem od podnošenja zahtjeva do prelaska na novog opskrbljivača. Ovo će se naknadno regulirati između novog i starog opskrbljivača kada se utvrdi datum prelaska te će se ispostaviti naknadno računi s razdiobom troškova jednog i drugog opskrbljivača.

VAŽNO! Obratio nam se dio građana s problemom obračuna plina za prethodne mjesece u kojima im je PROCIJENJENA POTROŠNJA PLINA koja u većini slučajeva premašuje realnu potrošnju, pa su im računi veliki. Građani uglavnom ne žele platiti takve račune te su u dugu prema opskrbljivaču. Žale se ili čekaju „poravnanje“ računa na slijedećem očitanju i računu. Slučajno ili ne, baš ovaj način obračuna opskrbljivač je primijenio uoči dostavljene Obavijesti o povećanju cijene plina, pa je tako s jedne strane onemogućio potrošača da izvrši promjenu opskrbljivača jer postoji dug. No nema prostora panici zbog roka od 14 dana, jer po rješavanju pitanja ovog duga i poravnanju očitanja, možete i dalje podnijeti zahtjev za promjenom opskrbljivača ako ste to odlučili.

Savjeta potrošačima nema! Sami moraju odlučiti žele li ostati kod istog opskrbljivača ili im drugi nudi bolje uvjete i cijenu plina. Važno je samo znati da je regulirana cijena određene od strane HERA-e do 31.3.2023., dok se tržišna cijena može mijenjati. Također, potrošači sukladno zakonskim propisima mogu podnijeti prigovore na uslugu svome opskrbljivaču, ali i zahtjev za promjenom opskrbljivača, kada odluče da nisu zadovoljni sa sadašnjim. Hoće li tvrtke E.ON i GPZO imati snage izdržati globalna kretanja cijena plina i ostalih troškova, to nitko ne može znati. Možemo se nadati samo da će i jedni i drugi izdržati ove teške uvjete poslovanja, a da će država i dalje nastojati održavati reguliranu cijenu i ostale mjere za smanjenje povećanja cijena i dalje. Odluka je na vama, a mi vam ćemo vam i dalje  pružati informacije o vašim pravima i mogućnostima, kao i biti na raspolaganju za sva ostala pitanja iz našega djelokruga rada.

Potrošači koji žele saznati više o svojim pravima upućujemo na poveznice: https://www.hera.hr/hr/docs/2017/HERA_2017-01-10.pdf i https://www.hera.hr/hr/docs/odgovori_KPKK.pdf  gdje su navedena očitovanja HERA-e na nepoštenu i agresivnu poslovnu praksu i pojašnjen postupak promjene opskrbljivača.

 

UZP Kutina (M.V.)

 

 

Plus hosting - banner

Provjerite račune i zatražite povrat preplaćenih sredstava

 


UZP Kutina: Epilog s E.on-om: Provjerite račune i zatražite povrat preplaćenih sredstava!

Opširnije...

Ključne riječi koje pokreću prisluškivanje preko mobitela

 


Ključne riječi koje pokreću prisluškivanje preko mobitela! Stručnjak tumači što se zbiva, što poduzeti

Opširnije...

Pogledajte kako najviše zaraditi na štednji

 

Objavljena lista, razlika u kamatnim stopama ogromna.

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...