Odbijanje cijepljenja je strah, nesigurnost i manjak znanja o cjepivu protiv bolesti COVID-19.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Novu osobnu iskaznicu nije moguće podići na šalteru PU sve dok ne predate stari dokument.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

 


Inicijativa "Za snažno civilno društvo" predlaže dijalog i suradnju civilnog društva i tijela vlasti.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Helena Beus, ravnateljica [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Josip Aladrović, ministar [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Marko Pavić, ministar [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Inicijativa za snažno civilno društvo

Zagreb, 17. travnja 2020.

Poštovane i poštovani, s obzirom na najavljene mjere ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 koje su namijenjene korisnicima fondova Europske unije i Odluku Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih iz državnog proračuna, obraćamo vam se kako bismo vam predložili sastanak na kojeg bismo vam predstavili prijedloge organizacija civilnog društva za mjere suzbijanja i ublažavanja posljedica pandemije COVID19 i potresa u Zagrebu, a koje su nastale temeljem analize upitnika kojeg su popunile organizacije civilnog društva iz cijele Republike Hrvatske koje odgovaraju na potrebe velikog broja korisnika, korisnica i lokalnih zajednica.

Analiza koju vam predstavljamo temelji se na odgovorima 143 organizacije civilnoga društva iz dvadesetak područja djelovanja s najvećom zastupljenošću organizacija za razvoj lokalne zajednice, zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja, zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, zaštite i promicanja ljudskih prava, socijalne skrbi te skrbi o osobama s invaliditetom, kulture, djelovanja mladih te demokratizacije, vladavine prava i razvoja obrazovanja. Među njima je i 56 organizacija koje imaju sjedište na području Zagreba koje su uz epidemiju pogođene i posljedicama potresa što ima dodatno negativan utjecaj na njihov rad s korisnicima. S obzirom na interes i veliku nesigurnost u kojima su se organizacije našle, upitnik smo ostavili otvorenim do daljnjeg za popunjavanje. Periodički ćemo izvještavati o novim rezultatima sve relevantne institucije, organizacije civilnog društva, medije i širu javnost.

Inicijativa Za snažno civilno društvo predlaže da se kroz dijalog i suradnju organizacija te tijela vlasti kreiraju konkretne mjere kako bi se omogućio nastavak rada organizacija civilnog društva kao aktera koji svojim radom doprinose boljitku društva u cjelini, ali i da Vlada RH prepozna i podrži organizacije civilnog društva kao poslodavce.

Organizacije civilnog društva uspjele su u ovom kratkom vremenu svoje aktivnosti prilagoditi novim uvjetima i razviti odgovore kao podršku zajednici za ublažavanje mjera pandemije i potresa u Zagrebu - od direktne podrške korisnicima, naročito ranjivim skupinama, preko praćenja transparentnosti i osiguravanja građanskog sudjelovanja u odlučivanju do organizacije edukacijskih i kulturnih aktivnosti.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj zaposleno je oko 18.000 osoba, a naša analiza utvrđuje da se civilno društvo sastoji od organizacija koje nemaju veliki broj zaposlenih osoba. Od organizacija koje su sudjelovale u istraživanju, 45% organizacija ima do 3 zaposlene osobe, a 86% njih do 9 zaposlenih. Upravo zato što organizacije civilnog društva nemaju veliki broj zaposlenih osoba, a unatoč tome opstaju i kao organizacije posvećene radu za druge i s drugima te kao podrška i provedba različitih socijalnih i društvenih programa te prepoznata referentna točka u zajednici a ujedno i kao poslodavci, smatramo da je važno da Vlada RH uključi organizacije civilnog društva u svoje mjere za ublažavanje posljedica izbijanja COVID-19 pandemije, te posljedica potresa u Zagrebu i okolnim područjima.

Važnost aktivnosti organizacija civilnog društva očituje se ne samo u broju zaposlenih osoba, nego i prema lepezi suradnika i volontera koje one kontinuirano uključuju u svoj rad. Samo iz našeg upitnika proizlazi podatak od preko 12.000 volontera koji neće sudjelovati u provedbi aktivnosti do 1. lipnja ove godine.

Na temelju konzultacija s organizacijama civilnog društva na terenu i analize problema s kojima se organizacije suočavaju u ovom razdoblju krize, predlažemo sljedeće načine kojima se može konstruktivno odgovoriti na te probleme:

 1. Donijeti mjere za omogućavanje rada i očuvanje radnih mjesta u organizacijama civilnog društva, kroz:
  1. Proširivanje mjera za zadržavanje radnih mjesta u gospodarstvu i na organizacije civilnog društva
  2. Isplatu već ugovorenih sredstava te omogućavanje fleksibilnosti kod potrošnje postojećih sredstava kao institucionalne podrške s ciljem nastavka odvijanja programskih aktivnosti i za vrijeme krize te očuvanja radnih mjesta
  3. Priznavanje nastalih troškova otkazanih aktivnosti i troškova rada onih koji su bili uključeni u pripremu programa kako se negativni učinci krize ne bi prelili na suradnike bez stalnog zaposlenja
 2. Revidirati Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih iz državnog proračuna u onom dijelu u kojem se odnosi na financiranje organizacija civilnog društva tako da se:
  1. Hitno objave rezultati natječaja iz Europskog socijalnog fonda i drugih fondova koji su u procesu evaluacije i ubrzaju procedure ugovaranja tih sredstava
  2. Što ranije raspišu natječaji koji se nalaze u Godišnjem planu objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu
  3. Planirana sredstva unutar Europskog socijalnog fonda namijenjena za organizacije civilnog društva prije ove krize u potpunosti usmjere organizacijama civilnog društva i da ih se dodatno prilagodi za suzbijanje posljedica COVID-19 pandemije i ublažavanja posljedica potresa, tim više jer je alokacija Europskog socijalnog fonda samo 14% ukupne alokacije Europskih strukturnih i investicijskih fondova
  4. Osiguraju sredstva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva financiranih iz fondova Europske unije, posebice kroz sredstva Ureda za udruge Vlade RH i sredstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. Osmisle ad hoc natječaji za odgovor organizacija civilnog društva na krizu uzrokovanu epidemijom COVID-19 i potresom u Zagrebu te omogućiti organizacijama koje već provode projekte da prilagode svoje aktivnosti novonastalim okolnostima
  6. Zadrže višegodišnji oblici financiranja socijalnih i drugih usluga za podršku ranjivim društvenim skupinama, posebno vodeći računa o ženama žrtvama obiteljskog nasilja, osobama s invaliditetom, osobama u riziku od siromaštva, djeci i mladima, starijim osobama itd.
  7. Podupiru one aktivnosti koje će omogućiti ekonomski i socijalni oporavak kroz prizmu održivog razvoja
 3. Osigurati sredstva organizacijama na područjima pogođenim potresom tako da mogu:
  1. Nastaviti provoditi projekte/programe koji su usmjereni na direktnu pomoć i podršku ugroženim skupinama stanovništva zbog epidemije i potresa
  2. Popraviti štetu nastalu potresom ili dobiti na korištenje zamjenski prostor kako bi mogli nastaviti rad nakon krize.

Smatramo važnim dijalog o predloženim mjerama otpočeti žurno i da Vlada RH u ovoj izvanrednoj krizi uvaži organizacije civilnog društva kao dugogodišnjeg partnera koji multidisciplinarnim pristupom, socijalnom osjetljivošću, uključivošću i transparentnim radom odgovara na društvene potrebe. Stoga ovim putem pozivamo nadležne institucije da razmotre predložene mjere i povratno nam se jave s terminom sastanka do početka novog radnog tjedna.

S poštovanjem,

U ime Inicijative Za snažno civilno društvo

Mira Anić, Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju

Zvono Emina Bužinkić, Centar za mirovne studije

Sven Janovski, Mreža mladih Hrvatske

Kontakt adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

============================================

Za Trošilicu info: Sanja Keretić, direktorica ROZP*

*Razvojna organizacija zaštite potrošača je preko Savjeta za razvoj civilnog društva u inicijativi za pomoć OCD-ima.

 

Plus hosting - banner
 


doc. dr. sc. Kristina Petljak: Moraju li potrošači platiti sudske pristojbe zbog neplaćenih računa?

Opširnije...
 


Ustavni sud je zaključio da su odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti kontradiktorne.

Opširnije...

Uočen drvni pelet iz BiH s lažnim certifikatom

 


Konzum plus d.o.o. prodaje pelet na čijoj je ambalaži lažni certifikat kvalitete ENplus (A2) 

Opširnije...

Prvi Prelog sa 66 posto, Zagreb na 17, a Split na manje od četiri

 


Prema rezultatima u odvajanju komunalnog otpada, čak 11 ih je iz Međimurske županije.

Opširnije...

FINA upozorava - pazite na opis plaćanja

 


Fina upozorava uplatitelje pomoći stradalima u potresu: pazite na opis plaćanja!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...