Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Za predsjednika Savjeta je izabran gospodin Danko Relić, a za zamjenicu gospođa Nikolina Klaić.

Opširnije...
 


Inicijativa "Za snažno civilno društvo" predlaže dijalog i suradnju civilnog društva i tijela vlasti.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Helena Beus, ravnateljica [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Josip Aladrović, ministar [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Marko Pavić, ministar [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica [Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.]

Inicijativa za snažno civilno društvo

Zagreb, 17. travnja 2020.

Poštovane i poštovani, s obzirom na najavljene mjere ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 koje su namijenjene korisnicima fondova Europske unije i Odluku Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih iz državnog proračuna, obraćamo vam se kako bismo vam predložili sastanak na kojeg bismo vam predstavili prijedloge organizacija civilnog društva za mjere suzbijanja i ublažavanja posljedica pandemije COVID19 i potresa u Zagrebu, a koje su nastale temeljem analize upitnika kojeg su popunile organizacije civilnog društva iz cijele Republike Hrvatske koje odgovaraju na potrebe velikog broja korisnika, korisnica i lokalnih zajednica.

Analiza koju vam predstavljamo temelji se na odgovorima 143 organizacije civilnoga društva iz dvadesetak područja djelovanja s najvećom zastupljenošću organizacija za razvoj lokalne zajednice, zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja, zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, zaštite i promicanja ljudskih prava, socijalne skrbi te skrbi o osobama s invaliditetom, kulture, djelovanja mladih te demokratizacije, vladavine prava i razvoja obrazovanja. Među njima je i 56 organizacija koje imaju sjedište na području Zagreba koje su uz epidemiju pogođene i posljedicama potresa što ima dodatno negativan utjecaj na njihov rad s korisnicima. S obzirom na interes i veliku nesigurnost u kojima su se organizacije našle, upitnik smo ostavili otvorenim do daljnjeg za popunjavanje. Periodički ćemo izvještavati o novim rezultatima sve relevantne institucije, organizacije civilnog društva, medije i širu javnost.

Inicijativa Za snažno civilno društvo predlaže da se kroz dijalog i suradnju organizacija te tijela vlasti kreiraju konkretne mjere kako bi se omogućio nastavak rada organizacija civilnog društva kao aktera koji svojim radom doprinose boljitku društva u cjelini, ali i da Vlada RH prepozna i podrži organizacije civilnog društva kao poslodavce.

Organizacije civilnog društva uspjele su u ovom kratkom vremenu svoje aktivnosti prilagoditi novim uvjetima i razviti odgovore kao podršku zajednici za ublažavanje mjera pandemije i potresa u Zagrebu - od direktne podrške korisnicima, naročito ranjivim skupinama, preko praćenja transparentnosti i osiguravanja građanskog sudjelovanja u odlučivanju do organizacije edukacijskih i kulturnih aktivnosti.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj zaposleno je oko 18.000 osoba, a naša analiza utvrđuje da se civilno društvo sastoji od organizacija koje nemaju veliki broj zaposlenih osoba. Od organizacija koje su sudjelovale u istraživanju, 45% organizacija ima do 3 zaposlene osobe, a 86% njih do 9 zaposlenih. Upravo zato što organizacije civilnog društva nemaju veliki broj zaposlenih osoba, a unatoč tome opstaju i kao organizacije posvećene radu za druge i s drugima te kao podrška i provedba različitih socijalnih i društvenih programa te prepoznata referentna točka u zajednici a ujedno i kao poslodavci, smatramo da je važno da Vlada RH uključi organizacije civilnog društva u svoje mjere za ublažavanje posljedica izbijanja COVID-19 pandemije, te posljedica potresa u Zagrebu i okolnim područjima.

Važnost aktivnosti organizacija civilnog društva očituje se ne samo u broju zaposlenih osoba, nego i prema lepezi suradnika i volontera koje one kontinuirano uključuju u svoj rad. Samo iz našeg upitnika proizlazi podatak od preko 12.000 volontera koji neće sudjelovati u provedbi aktivnosti do 1. lipnja ove godine.

Na temelju konzultacija s organizacijama civilnog društva na terenu i analize problema s kojima se organizacije suočavaju u ovom razdoblju krize, predlažemo sljedeće načine kojima se može konstruktivno odgovoriti na te probleme:

 1. Donijeti mjere za omogućavanje rada i očuvanje radnih mjesta u organizacijama civilnog društva, kroz:
  1. Proširivanje mjera za zadržavanje radnih mjesta u gospodarstvu i na organizacije civilnog društva
  2. Isplatu već ugovorenih sredstava te omogućavanje fleksibilnosti kod potrošnje postojećih sredstava kao institucionalne podrške s ciljem nastavka odvijanja programskih aktivnosti i za vrijeme krize te očuvanja radnih mjesta
  3. Priznavanje nastalih troškova otkazanih aktivnosti i troškova rada onih koji su bili uključeni u pripremu programa kako se negativni učinci krize ne bi prelili na suradnike bez stalnog zaposlenja
 2. Revidirati Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih iz državnog proračuna u onom dijelu u kojem se odnosi na financiranje organizacija civilnog društva tako da se:
  1. Hitno objave rezultati natječaja iz Europskog socijalnog fonda i drugih fondova koji su u procesu evaluacije i ubrzaju procedure ugovaranja tih sredstava
  2. Što ranije raspišu natječaji koji se nalaze u Godišnjem planu objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu
  3. Planirana sredstva unutar Europskog socijalnog fonda namijenjena za organizacije civilnog društva prije ove krize u potpunosti usmjere organizacijama civilnog društva i da ih se dodatno prilagodi za suzbijanje posljedica COVID-19 pandemije i ublažavanja posljedica potresa, tim više jer je alokacija Europskog socijalnog fonda samo 14% ukupne alokacije Europskih strukturnih i investicijskih fondova
  4. Osiguraju sredstva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva financiranih iz fondova Europske unije, posebice kroz sredstva Ureda za udruge Vlade RH i sredstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. Osmisle ad hoc natječaji za odgovor organizacija civilnog društva na krizu uzrokovanu epidemijom COVID-19 i potresom u Zagrebu te omogućiti organizacijama koje već provode projekte da prilagode svoje aktivnosti novonastalim okolnostima
  6. Zadrže višegodišnji oblici financiranja socijalnih i drugih usluga za podršku ranjivim društvenim skupinama, posebno vodeći računa o ženama žrtvama obiteljskog nasilja, osobama s invaliditetom, osobama u riziku od siromaštva, djeci i mladima, starijim osobama itd.
  7. Podupiru one aktivnosti koje će omogućiti ekonomski i socijalni oporavak kroz prizmu održivog razvoja
 3. Osigurati sredstva organizacijama na područjima pogođenim potresom tako da mogu:
  1. Nastaviti provoditi projekte/programe koji su usmjereni na direktnu pomoć i podršku ugroženim skupinama stanovništva zbog epidemije i potresa
  2. Popraviti štetu nastalu potresom ili dobiti na korištenje zamjenski prostor kako bi mogli nastaviti rad nakon krize.

Smatramo važnim dijalog o predloženim mjerama otpočeti žurno i da Vlada RH u ovoj izvanrednoj krizi uvaži organizacije civilnog društva kao dugogodišnjeg partnera koji multidisciplinarnim pristupom, socijalnom osjetljivošću, uključivošću i transparentnim radom odgovara na društvene potrebe. Stoga ovim putem pozivamo nadležne institucije da razmotre predložene mjere i povratno nam se jave s terminom sastanka do početka novog radnog tjedna.

S poštovanjem,

U ime Inicijative Za snažno civilno društvo

Mira Anić, Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju

Zvono Emina Bužinkić, Centar za mirovne studije

Sven Janovski, Mreža mladih Hrvatske

Kontakt adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

============================================

Za Trošilicu info: Sanja Keretić, direktorica ROZP*

*Razvojna organizacija zaštite potrošača je preko Savjeta za razvoj civilnog društva u inicijativi za pomoć OCD-ima.

 

Plus hosting - banner
 


Ako ste kupovali u ovoj online trgovini, odmah provjerite stanje na bankovnom računu!

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

Hrvatska po potrošnji pretposljednja u EU

 


Hrvatska po potrošnji i BDP-u po stanovniku pretposljednja u Europskoj uniji

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...