Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Za predsjednika Savjeta je izabran gospodin Danko Relić, a za zamjenicu gospođa Nikolina Klaić.

Opširnije...
  Je li naplata parkiranja javna usluga ili porez za popunu rupa u Gradskom proračunu?

Poštovani vijećnici Gradskog vijeća Grada Karlovca!

   Vas su izabrali potrošači (građani Karlovca) da u njihovo ime upravljate gradom, te da brinete da sve javne usluge koje se obavljaju na razini grada budu na korist i zadovoljstvo građana, a što ste obećali u svojim predizbornim kampanjama.

No, nekorektnosti, diskriminacija i nezakonite radnje koje se provode na razini grada Vašom Odlukom o parkiranju na području grada Karlovca, nalažu nam, na temeljem upita za informacije i savjete potrošača, da Vam se obratimo na ovaj način, jer sve druge dopise, prijedloge i inicijative udruga za zaštitu potrošača ste bahato odbacili.

Naime, prvom Odlukom Grada Karlovca naplata parkiranja je bila povjerena koncesijom privatnoj firmi, koja je osnovana isključivo s ciljem da naplaćuje parkiranje.  Ta firma je dio novca uprihođenog na osnovu naplate parkiranja uplaćivala u gradski proračun, ali je Gradski proračun time ostajao bez oko 400.000 eura godišnje. Ta privatan firma u koncesiju nije unijela savršeno ništa, a kao ulaganje je prikazivala kupnju parkiranih automata. Ta firma se ugovorom obvezala da će izgraditi podzemnu garažu kod “Karlovčanke”, što nije uradila, a dug joj je oprošten Vašim blagoslovom. Osnovala se čak i nova firma koja je kupila jedno specijalno vozilo “pauk” koje se vozikao po gradu od 06:00 svakog radnog dana dok nije ispunio dnevnu normu. Popodne, vikendom, blagdanima i praznicima pauka nije bilo, niti ga se moglo dobiti za žurne intervencije.

Kad ste nakon nešto više od četiri godine našeg lobiranja, naručili i studiju od Prometnog fakulteta u Zagrebu, uvidjeli da takvo rješenje nije dobro za Karlovac tj. Gradski proračun, te niste produžili koncesije, prihvatili ste prijedlog udruga za zaštitu potrošača i Grad je preuzeo naplatu parkiranja koja je uređena Vašom Odlukom o parkiralištima na području Grada Karlovca od 21. prosinca 2017. godine.

Kod toga su opetovano potrošači, građani, Vaši birači izigrani, jer za njih se nije promijenilo savršeno ništa. Naime Grad ima više specijaliziranih trgovačkih društava, te je prijedlog udruga bio da naplatu preuzme td “Zelenilo d.o.o” koje održava gradske zelene površine ili td “Čistoća d.o.o.” koja čisti grad, a time i sva parkirališta ili kao realno rješenje da naplatu i organizaciju parkiranja preuzme td “Inkasator d.o.o.” koje je kao neki oblik holdinga i namijenjeno za obavljanje zajedničkih poslova u gradu.

Poštovani Vijećnici Vi ste donijeli Odluku kojom ste naplatu parkiranja dodijelili td “Mladost d.o.o” koja je registrirana kao sportska firma, pa se doregistrirala. Gradom se pronijela vijest da je “Mladost d.o.o.” bila pred bankrotom i stečajem, te ju je povjereni posao naplate parkiranja spasio od propasti, jer  svi znamo da se radi se o trenutnom gotovom novcu, bez čekanja na naplatu.

To je pozadina, a za potrošače se promijenilo nije ništa, cijena parkiranja je i dalje 5 kn/sat, a stanari nemaju besplatno parkiranje ispred svoje zgrade (u svom kvartu) nego plaćaju “povlaštenu” godišnju kartu.  Na upit naših aktivista Gradonačelniku da obrazloži strukturi cijene karte (5 kn/sat) , reakcija je bila vrlo agresivna i omalovažavajuća prema našem predstavniku, a na inzistiranje je pojasnio da će se graditi garaža kod “Karlovčanke”. Izgleda da je ta garaža vreća bez dna za zamagljivanje novaca prikupljenog od naplate parkiranja u gradu Karlovcu jer gradnja još nije započela.

“Mladost d.o.o.” nije stala na tome, nabavili su i oni, naravno novcem od naplate parkiranja, jer ni oni u koncesiju nisu unijeli ništa osim neznanja, novo specijalno vozilo “pauk”. Pauk je nastavio praksu opisnu prije, vozika se po gradu za vrijeme radnog vremena dok ne ispuni dnevnu normu.

Poštovana gospodo Vijećnici, temeljna namjena pauka su žurne intervencije kada vozilo ometa promet tj. parkirano je tamo gdje Zakon o prometu na javnim cestama omogućava da se vozilo ukloni. Posao je tako svršeno uhodan, da s paukom više ni ne mora ići prometni policajac, već pratitelj vozača pauka snimi vozilo digitalnim fotoaparatom, pošalje u policijsku postaju i istog trenutka dobije odobrenje da “digne” vozilo, a iz PP se vozaču šalje Obvezni prekršajni nalog. Poznato da slika nije dokaz na sudu, ali jasno da za 300 kn kazne i isto toliko za „uslugu“ pauka, malo tko će za tu svotu krenuti u sedmogodišnji sudski spor.

Organizirali ste na prijedlog udruga za zaštitu potrošača i Gradske prometne redare, pa bi bilo normalno da pauk dolazi po njihovom zahtjevu za intervenciju u bilo koje doba dana i noći. To bi bila funkcija “pauka”, a ne da lešinari po gradu. Ako je netko nepravilno parkirao, a ne ometa promet, prvo mora slijediti kazna, jer ni policija ne može svoju ovlast prenijeti na pratioca vozača pauka, jer to je nezakonita radnja kažnjiva po KZ RH.

Stoga Vas pozivamo, Gradski vijećnici Grada Karlovca, ne podliježite stranačkoj stezi, radite za one koji su Vam dali svoj glas i povjerili Vam s dobrom vjerom upravljanje Gradom.

U ime potrošača Karlovca, predlažemo da promptno donesete rješenja i odluke kako slijedi:

  • Struktura cijene parkiranja mora biti jasno obrazložena i dostupna javnosti,
  • Dnevna parkirna karta se ne smije naplaćivati kao kazna, te mora biti dostupna za kupiti na svim gradskim parkiralištima,
  • Stanari u kvartovima u kojima stanuju moraju imati besplatno parkiranje,
  • Pauk službu organizirati po načelu “žurnog dežurstva” koje radi 24 sata dnevno, a pauk dolazi isključivo po pozivu prometnog redara, komunalnog redara ili prometne policije,
  • Naplatu i organizaciju parkiranja povjeriti gradskoj firmi koja ima sposobno i resurse uređivati i održavati parkirališta, a ne koja će plaćati te usluge drugom firmama,
  • Natpisi na parkiralištima moraju biti uočljivi i vidljivi sa svih mjesta na parkiralištima,
  • Parkiranje mora postati javna usluga, a ne porez. Za vrijeme parkiranja vozilo mora biti čuvano i osigurano ako se naplaćuje usluga (parkiranje).

Zamjenik predsjednika MPH
za strategiju razvoja i komunikacije
Željko Tomašić, mag.ing.aedif

Plus hosting - banner
 


Ako ste kupovali u ovoj online trgovini, odmah provjerite stanje na bankovnom računu!

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

Hrvatska po potrošnji pretposljednja u EU

 


Hrvatska po potrošnji i BDP-u po stanovniku pretposljednja u Europskoj uniji

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...