Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Za predsjednika Savjeta je izabran gospodin Danko Relić, a za zamjenicu gospođa Nikolina Klaić.

Opširnije...
U Hrvatskoj je izvršeno preko 15.000.000 ovrha na 4.000.000 potrošača. Promjene su imperativ!

…jer mi smo suvereni narod!

 

PRIJEDLOG PROMJENA NOVOG OVRŠNOG ZAKONA

         U Republici Hrvatskoj blokirano je oko 260.000  građana, a izvršeno je preko 15.000.000 (slovima: petnaest milijuna) ovrha na 4.000.000 (slovima: četri milijuna) građana. Brojke su alarmantne i svakoga dana sve veće, a izravna su posljedica Ovršnog zakona te udruga Ovršni traži njegovu hitnu izmjenu! Nisu potrebne samo „kozmetičke“ promjene nego ga treba u potpunosti izmijeniti te predlažemo novi Ovršni zakon čije glavne karakteristike pojašnjavamo u nastavku teksta.

ZLOUPOTREBA OVRŠNOG POSTUPKA KAZNENO DJELO

            Osim navedenoga predlažemo da zloupotreba ovršnog postupka postane kazneno djelo. Dakle, naš prijedlog se odnosi i na promjeni Kaznenog zakona. Također valja dodatno zaštiti ovršni postupak od monopola. Danas u Republici Hrvatskoj imamo situaciju da samo pojedini odvjetnički uredi imaju nadležnost nad ovrhama. Tako imamo slučaj odvjetničkog ureda Hanžeković i partneri koji rade ovrhe HRT-a. Takve situacije su nedopustive, a sve je to zbog slabosti sadašnjeg zakona koji doslovno dozvoljava zarađivanje nad ovršenim građanima.

IZUZIMANJE FINA-e I JAVNIH BILJEŽNIKA IZ OVRŠNOG POSTUPKA

            Svrha trenutnog Ovršnog zakona nije stvarna naplata postojećeg duga građana, nego se njime dužan građanin dovodi u nemogućnost otplate stvarnog duga jer njegov prihod kroz brojne naknade, kamate itd. doživotno uzimaju Financijska agencija (kraće FINA), javni bilježnici, odvjetnički uredi te tvrtke za naplatu dugovanja EOS matrix i B2 kapital. Udruga Ovršni smatra da se dug mora vratiti, ali predlažemo da se iz novog Ovršnog zakona izbace svi oni koji izvlače korist iz ovršnog postupka. Dakle, smatramo kako FINA-u, javne bilježnike te raznorazne tvrtke za naplatu moramo izuzeti iz ovršnog postupka! Fina ovime gubi monopol nad ovrhama, javni bilježnici i ostali navedeni ne stvaraju dužnicima potpuno nepotrebne troškove kojima dug postaje neotplativ!

OTPLATA GLAVNICE DUGOVANJA

Predlažemo da se prvo otplaćuje glavnica dugovanja pa tek onda realna kamata i minimalni troškovi ovrhe bez Fine i javnih bilježnika. Na taj način dug postaje otplativ.

PRAVO PRVENSTVA OTKUPA DUGA

            Velik problem kod trenutnog Zakona jest da se u ovršnom postupku akumuliraju raznorazni troškovi kao što su oni koje su izravna posljedica tvrtki za naplatu dugovanja EOS matrix i B2 kapital koji otkupljuju dugove te ih dalje naplaćuju. Iako su takve tvrtke legalne, smatramo kako je potrebno dužne građane zaštiti od njih zbog njihova upitnog načina poslovanja (nerijetko uznemiravanje građana). Prema našem prijedlogu ovaj veliki problem riješio bi se tako da se dužniku omogući pravo prvokupa svog duga. Također ovime se rješava i blokiranost građana u Republici Hrvatskoj je time bi se već u ovoj fazi mogla nagodbom riješiti ovrha.

UKIDANJE OVRHE NAD JEDINOM NEKRETNINOM

            Ovrhe nad jedinom nekretninom ne smije biti jer se njome uskraćuje pravo na dom koje je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske. Dakle, ukoliko se nekretnina koristi za stanovanje ovršenika, prema našem prijedlogu tu nekretninu nije moguće ovršiti i to bez obzira koja je visina duga!

            Ukoliko se radi o dužniku sa više nekretnina, prema našem prijedlogu Ovršnog zakona, omogućava mu se nagodba u kojoj on sam prodaje svoju nekretninu po realnoj tržišnoj vrijednosti.

NADLEŽNOST SUDOVA I DIGITALIZACIJA SUSTAVA

            Prema našem prijedlogu Zakona sudovi su nadležni za donošenje rješenja o ovrsi i provedbu ovrha. Kako bi se sudovi rasteretili cjelokupni sustav bi trebao biti potpuno digitaliziran. Time bi se rasteretili sudovi jer ako uklonimo ranije navedene FINA-u, javne bilježnike iz ovršnog postupka ovrhe bi u prijevodu ponovo pale na njihova leđa. Dakle riješila bi se opasnost od generiranja sudskih zaostataka. Digitalizacija cijelog postupka važna je zbog toga što se njom zadovoljava efikasnost masovne obrade zahtjeva. Ovršni zakon mora dakako omogućiti i efikasno  provođenje ovrhe što dosadašnji ne omogućava.

            Digitalizacija bi se provela razvojem posebnog informacijskog sustava kojim bi se postupak u potpunosti reorganizirao te smanjili troškovi. Trenutni sustav stvara milione kuna troškova godišnje samo u pogledu poštarine silnih ovrha. Modernim informacijskim tehnologijama otklonila bi se dugotrajnost prikupljanja podataka potrebnih za donošenje odluke u ovršnom postupku jer bi njima bili povezani sudski registri sa svim potrebnim registrima postupka.

DOSTOJANSTVO 

            Svi ovi prijedlozi zapravo vode našem ključnom prijedlogu. Ovako prikazan sustav funkcionirao bi zapravo kao nagodba. Svaki dug bi se ovim načinom u konačnici naplatio i to bez dodatnih troškova, kamata i raznoraznih besmislenih naknada koje ovrhu od stotinu kuna pretvaraju u dug od tisuću kuna te samog dužnika iz mjeseca u mjesec uvlači u dužničko ropstvo. Ovim prijedlogom  ovrha postaje nagodba, a sama naplata dugovanja dostojanstvena. Ovršni zakon je crna mrlja naše zemlje, svi naši prijedlozi vraćaju dostojanstvo našem narodu. Dug je dug, platiti se mora, ali mora se i omogućiti da bude otplativ, a ne kao što je sa sadašnjim Zakonom slučaj, da već i ovako dužnog građana pretvara u doživotnog dužnika. Ovršni zakon mora biti efikasan, a naši prijedlozi su upravo to. U konačnici naplata je izvršena, a osoba je zaštićena Zakonom, a ne kao dosadašnji Zakon koji čak zadire u temeljna ljudska prava i Ustav Republike Hrvatske. Naši prijedlozi su realni, izvedivi te najvažnije od svega dostojanstveni. Hitno tražimo da se ovi prijedlozi uvaže!

Udruga OVRŠNI

Plus hosting - banner

Završetak projekta "POTROŠAČKA ŠKOLICA"

 


Udruge "MREŽNICA": Prije godinu dana započela je provedba projekta “Potrošačka školica”.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...