Odbijanje cijepljenja je strah, nesigurnost i manjak znanja o cjepivu protiv bolesti COVID-19.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Na našim kovanicama nalaziti šahovnica, kuna, geografska karta Hrvatske, glagoljica te Nikola Tesla.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

Piše: Ilija Rkman

--------------------------------

U slučajevima kvarova materijalnih nedostatke tehničkih uređaja:

Pojašnjenja kratica:
ZoZP – Zakon o zaštiti potrošača
ZoOO – Zakon o obveznim odnosima

  1. SVAKA REKLAMACIJSKI POSTUPAK SE ZAPOČINJE KOD TRGOVCA

PISANOM PRIJAVOM KVARA (reklamacijom, žalbom – temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača)

 

KOJI VAM JE PRODAO PROIZVOD A VI PLATITI.
ČINOM VAŠEG PLAĆANJA UREĐAJA I DOBIVANJA RAČUNA I JAMSTVENOG LISTA VI STE S TRGOVCEM SKLOPILI TEMELJNI OBLIK UGOVORA, KOJI SE TEMELJI NA ČLANCIMA 3-10 ZoOO 

 

2. Vi i trgovac ste, tijekom kupnje mobitela, SKLOPILI STE UGOVOR koji se temelji na nekoliko načela iz Zakona o obveznim odnosima:

Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu - Članak 3.

Sudionici u obveznom odnosu ravnopravni su.

Načelo savjesnosti i poštenja - Članak 4.

U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.

Dužnost suradnje - Članak 5.

Sudionici obveznih odnosa dužni su surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i ostvarivanja prava u tim odnosima.

Zabrana zlouporabe prava - Članak 6.

Zabranjeno je ostvarivanje prava iz obveznog odnosa suprotno svrsi zbog koje je ono propisom ustanovljeno ili priznato.

Načelo jednake vrijednosti činidaba - Članak 7.

(1) Pri sklapanju naplatnih pravnih poslova sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba.

(2) Zakonom se određuje u kojim slučajevima narušavanje toga načela povlači pravne posljedice.

Zabrana prouzročenja štete - Članak 8.

Svatko je dužan uzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Dužnost ispunjenja obveze - Članak 9.

Sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje.

Ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava

Stoga,

3. Kao kupac imate slijedeće prava:

 

 

Prava kupca

Članak 410.

(1) Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po

svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) zahtijevati sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

(2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

(3) Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

(4) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj (!!!)

 

Raskid ugovora i sniženje cijene

Članak 426.

Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak (ostvario sam pravo na popravak, međutim kvar se ponavlja što kazuje o složenijoj skrivenoj greški uređaja... ) ili zamjenu stvari (...nakon nekoliko popravaka, izgubio sam na ovaj tip foto-aparata i ne želim nove popravke, zamjenu ili sniženje), kupac ima pravo na raskid ugovora I POVRAT NOVAC

ili sniženje cijene (NE ŽELIM), a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

 

ŽELITE LI TRAŽITE RASKID UGOVORA I POVRAT NOVCA BUDITE UPORNI I NAJAVITE IM POKRENUTI INSTRUMENTI PRAVNE I GOSPODARSKE ZAŠTITE PRAVA PONOVNO NAGLAŠAVAMO:


PONOVNO OTIĆI KOD TRGOVINU inzistirati predati NOVU EU pisanu reklamaciju najvišerangiranoj osobi kod trgovca i zatražite urudžbirati kopiju Vaše reklamacije.  Kada ponovno dođite prezimajte incijativu:

- Pozovite se na članak 10, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača i članaka 3-10, te članaka 400-441 Zakona o obveznim odnosima I NAGLASITI NA SVOJA PRAVA IZ ČLANAKA 410 I 426. ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSA

U reklamacijsmo obrazcu (poslati trgovcu ili odnijeti reklamacijski obrazac s prilozima)  NUDITE IM MIRNIM PUTEM RIJEŠTITI PROBLEM BEZ PRIJAVE GOSPODARSKE INSPEKCIJE, SUDA ČASTI HGK ILI MEDIJA ILI ....

Na kraju 2. stranice u tabeli imate 16. varijanti vaših zahtjeva ili zahtjeve definirati u t.17. Naša sugestija ZAMJENA VIŠE NEMA SMISLA JER SE KVAR PONAVLJA ILI SE POJAVLJUJU NOVI KVAROVI.  DAKLE, TRAŽIM POVRAT NOVCA !!!  

U tabeli na početku 3. stranice morate navesti sve propise na koje se Vaša reklamacija temelji:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
Članci 4,10, 13, 30-35, 43, 138
http://www.propisi.hr/print.php?id=12947
 
ZAKON O ONVEZNIM ODNOSIMA
http://www.poslovni-savjetnik.com/node/12405
Članci 3-10, 400-410. 411-429 (posebice dobro pročitajte članke 400-410 ZoOO koji definiraju rokove I NAGLASITE ČLANAK 426Kodeks etike poslovanja http://www2.hgk.hr/komora/hrv/homepage/kodeks_poslovne_etike/kod_pos_etike.htm
http://www.poslovni.hr/tag/eticki-kodeks-poslovanja-u-rh-5815 10 temeljnih načela zaštite potrošača u EU
http://www.savjetovaliste.potrosac.hr/images/pdf/consumer_protection_in_the_EU.pdf

HRN EN ISO 26000 Društvena odgovornost http://www.hzn.hr/default.aspx?id=54


Na kraju uz reklamacijski obrazac priložite:

  • Kopiju računa
  • Kopiju Jamstvenog lista
  • Radni nalozi servisa
  • Kopiju dokumenata iz sklopa dopisivanja s trgovcem i

NAPOMENA:

Iz svih priloga koje smo poslali, dobro proučite članke propisa koje smo naglasili , naučite napamet“ i kod trgovcu,

Trgovcu PONUDITE  MIRNOG RJEŠAVANJE PROBLEMA (dogovor oko zamjena tableta ili povrat novca), bez prijave  gospodarskoj  inspekciji, Suda časti HGK I medijia !!!

Preuzimajte inicijative „držanje kulturne lekciji o najvišim EU standardima zaštite vaših potrošačkih  prava, o ISO standardima, o Kodeksu etike poslovanja, o dobrim poslovnim običajima, o načelima zaštite potrošača u EU….) i tome što je potrošač.

Te sam kao potrošač

postajem

regulator razvoja gospodarstva

i

na taj način izravno utječe na poslovnu

politiku gospodarstvenika,

potiče

konkurentnost i stvara poticajno okruženje

Ako trgovac ostaje pri tvrdom stajalištu a potrošač ima učinkovite dokaze (dokumenti, pisani dokazi, nalazi servisne dijagnostike, radni nalozi, dokazi o oblika nepoštene poslovne prakse i sl.)

Preuzimajte inicijative „držanje kulturne lekciji o najvišim EU standardima zaštite vaših potrošačkih  prava, o ISO standardima, o Kodeksu etike poslovanja, o dobrim poslovnim običajima, o načelima zaštite potrošača u EU….)

 

NE PRIHVATITI  OVAKAV STAJALIŠTE I PONAŠANJE TRGOVCA, UPOZORITI GA KAKO

Te, zadržavam pravo obratiti se nekom od tijela nadležnih za rješavanje pritužbi potrošača !!!

Lijepi pozdrav

Društvo „Potrošač“ Zagreb

Plus hosting - banner
 


doc. dr. sc. Kristina Petljak: Moraju li potrošači platiti sudske pristojbe zbog neplaćenih računa?

Opširnije...
 


Ustavni sud je zaključio da su odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti kontradiktorne.

Opširnije...

Uočen drvni pelet iz BiH s lažnim certifikatom

 


Konzum plus d.o.o. prodaje pelet na čijoj je ambalaži lažni certifikat kvalitete ENplus (A2) 

Opširnije...

Pošiljke s robom iz trećih zemalja

 


Dodatno pojašnjenje HAKOM-a vezano za poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja od 1. 7.

Opširnije...

FINA upozorava - pazite na opis plaćanja

 


Fina upozorava uplatitelje pomoći stradalima u potresu: pazite na opis plaćanja!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...