Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Za predsjednika Savjeta je izabran gospodin Danko Relić, a za zamjenicu gospođa Nikolina Klaić.

Opširnije...


Međuvlasnički ugovor

Godine 1998. i 1999. u Republici Hrvatskoj uvodilo se organizirano upravljanje stambenim zgradama. Potpisivali su se međuvlasnički ugovori i ugovori o upravljanju. 

U to vrijeme, dok se intenzivno odvijao proces prijenosa obveza s društvenih subjekata na suvlasničke zajednice, oglasile su se  samoupravne interesne zajednice za stambena pitanja, a poslove upravljanja i održavanja preuzimaju suvlasnici uz obvezu sklapanja međuvlasničkih ugovora i ugovora o upravljanju. 

Nekadašnji nositelji stanarskog prava nisu bili u dovoljnoj mjeri svjesni novih odnosa pa su naprosto potpisali nekakvu "listu suglasnosti",  a da primjerak međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju mnogi nisu ni vidjeli. Koliko su potrebne izmjene i dopune sadržaja tih ugovora, ne može se ni zamisliti. Kao privitak ugovorima još uvijek stoje stare liste s kojih je u brojnim slučajevima nestalo i više od 50% suvlasnika. Mnogo je promjena koje se nigdje ne bilježe. Jedna od posljedica je i gubljenje aktivne legitimacije upravitelja za zastupanje suvlasnika pred nadležnim sudovima jer na listama stoji manje od 50% valjanih potpisa. 

Daleko opasnija situacija javlja se u samom procesu upravljanja zgradama. Zbog nezainteresiranosti suvlasnika javljaju se zlouporabe ovlasti od strane pojedinih predstavnika suvlasnika i upravitelja. Iako se takve stvari odvijaju pred očima suvlasnika, rijetko se javljaju oni koji će poduzeti mjere da se takve stvari ne događaju. Reakcija je najčešće ova: kad nikog nije briga, zašto bih se ja borio protiv toga?

Možemo nabrojiti još niz negativnih posljedica trenutnog stanja i odnosa u suvlasničkim zajednicama, ali smatramo da te probleme uglavnom znaju svi. Međutim, nema učinkovitih pravnih sredstava da se oni rješavaju. Stoga, zadaća naše Udruge sastoji se u tome da što bolje informiramo i educiramo građane, da oni ne budu žrtve vlastitog neznanja.

Iako na našem portalu imate ogledni primjerak jednog Ugovora o međuvlasničkim odnosima, sličnih onima koji se nalaze negdje u arhivi zgrade, predlažemo da strpljivo pročitate još jedan primjerak. Ovim ugovorom nastojala su se obuhvatiti sva bitna pitanja koja ukazuju na obvezu svih suvasnika da se aktivno uključe u upravljanje zgradom.

Međuvlasnički ugovor vlasnika posebnih dijelova zgrade (doc)

Udruga stanara

Plus hosting - banner

Završetak projekta "POTROŠAČKA ŠKOLICA"

 


Udruge "MREŽNICA": Prije godinu dana započela je provedba projekta “Potrošačka školica”.

Opširnije...

DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci

 


HAKOM: "Prelazak na novi sustav DVB-T2/HEVC odgođen za najmanje 6 mjeseci."

Opširnije...

Nema zastare za ugovore u CHF!

 

Građani na ovo čekali godinama: Nema zastare kod ništetnih ugovora u CHF!

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...