Doznajte koje usluge pokriva HZZO, a za koje ćete morati posegnuti u novčanik.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Pozivamo trgovce i potrošače da stanemo na kraj bezrazložnom podizanju cijena.

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

 


Možda u nadležnom ministarstvu i tijelima Sabora shvate da postoje i korisnici usluga. 

Nije nikakvo čudo da nas Europska komisija upozorava da premalo izdvajamo i iskorištavamo potencijalno koristan otpad – sirovinu za daljnju proizvodnju.

Naime, ne izvršavanje zakonskih odredbi od 2010. i 2013. godine od strane davatelja javnih usluga, posebice velikih gradova, "zahvaljujući" svojim političkim mentorima jedinica lokalne samouprave, i uz svesrdnu potporu nadležnog ministarstva (ex. Zaštita okoliša) razlog je nezadovoljavajućeg stanja gospodarenja komunalnim otpadom – mišljenja sam.

Pored navedenog, u režiji spomenutom ministarstva i Vlade RH provedbeni propis – Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom od 2017.g. poništila je pozitivne pretpostavke osiguranja ekonomski stimulativnog prikupljanja komunalnog otpada principom obračuna javne usluge prema količini predanoga otpada.

Spomenuta Uredba, usput budi rečeno postala je "nad zakon", naravno uz blagoslov spomenutog ministarstva i njegovog čelnika, temeljem koje su, bez utemeljenje u zakonu (izmislili) da cijena javne usluge većim dijelom (> 95%) bude definirana prema cijeni pod nazivom, zamislite: obvezna minimalno javno javna usluga koja čini preostalih 95%, i to bez realnih kriterija.

Novi Zakon o gospodarenju otpadom od lipnja ove godine objedinio je i odredbe prethodnog zakona i odredbe Uredbe, a to su učinili da bi ozakonili neprihvatljive odredbe Uredbe. Budući je Ustavni sud stao na stanovište da su odredbe zamjenjenog Zakona i spomenute Uredbe sukladne odredbama Ustava RH, mišljenja sam da se kod nas za dugo neće osigurati uvjeti za racionalno korištenja komunalnog otpada, odnosno znatno smanjenja odlaganje otpada na odlagalištima.

Možda odgovorni u nadležnom ministarstvu i tijelima Sabora shvate da je uputno konzultirati se i sa korisnicima usluga.

Ante Tičić

Plus hosting - banner

Diskriminacija potrošača u Karlovcu

 


Udruga KORANA: Otvoreno pismo Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca  

Opširnije...

Je li web koji želite posjetiti siguran?

 


Želite biti sigurni da je link na web stranicu koju želite posjetiti siguran? Ovo je pravi alat za provjeru.

Opširnije...

Koliko novca uvijek treba imati kod kuće

 


Stručnjaci za prava potrošača preporučuju da je novac najsigurnije čuvati u sefu.

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...