Odbijanje cijepljenja je strah, nesigurnost i manjak znanja o cjepivu protiv bolesti COVID-19.

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Sustav Safety Gate: MV i igračke ove su godine na vrhu popisa opasnih neprehrambenih proizvoda

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

Izađite iz dužničkog ropstva

 


Dodatno pojašnjenje HAKOM-a vezano za poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja od 1. 7.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) zaprimila je više upita i komentara korisnika i zainteresirane javnosti u svezi naplate troškova carinskog posredovanja na poštanske pošiljke s robom iz trećih zemalja u međunarodnom prometu od 1. srpnja 2021. U nastavku su pojašnjenja HAKOM-a.
 
Obavljanje poštanskih usluga u RH uređeno je Zakonom o poštanskim uslugama, Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge, Općim uvjetima davatelja poštanskih usluga i aktima Svjetske poštanske unije (UPU) za poštanske usluge u međunarodnom prometu.
 
Davatelji poštanskih usluga koji obavljaju poštanske usluge u međunarodnom prometu, pružaju i usluge carinskog posredovanja.
 
Sukladno Svjetskoj poštanskoj konvenciji pošiljke predane na carinski pregled mogu biti terećene, s naslova poštanskog postupanja, naknadom za podnošenje na carinski pregled. U skladu s navedenim ni HP- Hrvatska pošta d.d. (HP) niti drugi ovlašteni davatelji poštanskih usluga nisu nadležni obavljati carinski postupak ni odlučivati o tome koje će poštanske pošiljke biti podvrgnute kontroli, odnosno pregledu, već je za to u RH ovlaštena Carinska uprava Ministarstva financija RH (Carina). Davatelji poštanskih usluga u carinskom postupku pojavljuju se kao ovlašteni/određeni posrednik između Carine i korisnika poštanske usluge.
 
U carinskom postupku, davatelj poštanske usluge, osim troškova podnošenja pošiljke na carinski pregled i troška PDV-a za robu sadržanu u poštanskim pošiljkama, može zaračunati troškove koje sam izračuna kao svoj trošak koji je ostvario radi posredovanja u carinskom postupku.
 
Od 1. srpnja 2021. naplaćuje se usluga kontrolnog pregleda za pošiljke s robom koja je upućena iz trećih zemalja sukladno novom zakonodavnom okviru. Ukinuta je odredba o slobodnom uvozu poštanskih pošiljaka vrijednosti do 22 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti te su propisane nove carinske procedure i obrasci. Ovlašteni davatelji poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom prometu postupat će po novim procedurama i popunjavat će obrasce pod nadzorom Carine radi naplate PDV-a i puštanja robe u slobodan promet.
 
U poštanskim pošiljkama koje sadrže robu koja nema porijeklo ili nije iz područja EU, za cijelo područje EU-a naplaćuju se troškovi prema odredbama nacionalnih propisa (do iznosa 150 EUR naplaćuje se PDV na deklariranu vrijednost sadržaja pošiljke i trošak carinskog posredovanja ovlaštenih davatelja poštanskih usluga, iznad 150 pa do 1000 EUR naplaćuje se PDV i  carinska davanja na deklariranu vrijednost sadržaja pošiljke te trošak carinskog posredovanja ovlaštenih davatelja poštanskih usluga, a iznad 1000 EUR deklarirane vrijednosti sadržaja primjenjuje se poseban postupak koji uključuje i špediterske  usluge).
 
Na službenim internetskim stranicama Carine dostupne su i sve informacije o carinskom postupku u poštanskom prometu s danom 1. srpnja 2021. (poveznica).
 
Nastavno na sve navedeno, a s obzirom na više pojedinačnih upita korisnika, ističe se i kako prema odredbama Zakona o poštanskim uslugama i aktima Svjetske poštanske unije, korisnici, kao primatelji i krajnji potrošači, nisu vlasnici poštanskih pošiljaka sve dok ih uručenjem ne preuzmu od davatelja, neovisno o tome jesu li ili nisu platili cijenu poštanske usluge. Prema navedenim propisima nije moguće da korisnici/krajnji potrošači, prije nego uručenjem preuzmu poštansku pošiljku od ovlaštenog davatelja, sami uzmu svoju pošiljku od HP-a ili drugog ovlaštenog davatelja niti je mogu, prije preuzimanja uručenjem, sami odnijeti na Carinu radi podnošenja na carinski pregled.
 
HAKOM prati navedene zakonske promjene, u kontaktu je s nadležnim tijelima vezano uz provođenje predmetnog carinskog i/ili poreznog postupka pri uvozu robe iz trećih zemalja te će nadgledati troškove procesa usluge kontrolnog pregleda HP-a, a sve u cilju određivanja cijene te usluge koja se temelji isključivo na stvarnom trošku njenog koštanja.

==================

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

HAKOM

Plus hosting - banner
 


Konstatira nezakonitost akta i nastavlja dalje postupati po istome uz OBEĆANJE izmjene istog!

Opširnije...
 


Ustavni sud je zaključio da su odredbe Zakona o energetskoj učinkovitosti kontradiktorne.

Opširnije...
 


Drski prevaranti postaju sve sofisticiraniji: Prepoznajte prevare i kupujte zaštićeni i sigurno.

Opširnije...

Diskriminacija potrošača u Karlovcu

 


Udruga KORANA: Otvoreno pismo Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca  

Opširnije...

Premalo iskorištavamo koristan otpad

 


Možda u nadležnom ministarstvu i tijelima Sabora shvate da postoje i korisnici usluga. 

Opširnije...

242 tisuće blokiranih građana - potrošača

 


Dug u iznosu od 5,8 milijardi kuna (bez kamata), odnosi na dug potrošača prema bankama.

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...