Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Države članice imat će 24 mjeseca od stupanja direktive na snagu da je prenesu u nacionalno pravo

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

#budimoodgovorni

  Naplaćivanje isplate na šalterima: Zakonsko pravo ili nepoštena poslovna praksa?

Mreža potrošača Hrvatske zatražila je pojašnjenje od Hrvatske narodne banke informacije koju su prenijeli mediju kako su neke banke počele naplaćivati uslugu podizanja novca na šalterima banaka. 

Temeljem zaprimljenog očitovanja da banke djeluju po zakonima tržišta pozivamo sve potrošače od kojih banke naplaćuju uslugu podizanja gotovog novca na šalterima, kao da provjere koje sve usluge im naplaćuju banke, te da da temeljem cjelovitih informacija svojom voljom izaberu banku preko koje će vršiti svoj platni promet. 

Prema informacijama Večernjeg, prve su naknadu za podizanje gotovog novca na šalteru uvele Zagrebačka i OTP banka, a PBZ razmatra uvođenje naknade, dok je Erste, RBA, Addiko i HPB nemaju namjeru naplaćivati. 

Temeljem te informacije Mreža potrošača Hrvatske poziva potrošače, kao i udruge za zaštitu potrošač da pomognu potrošačima kako bi dobili cjelovite informacije o ovoj platnoj usluzi, te da postupe, ako žele, po tržišnim načelima. Po načelima koje potrošači koriste kod kupovine bilo kojeg drugog proizvoda ili usluge, a temeljem univerzalnog potrošačkog prava da potrošači imaju pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju, temeljem koje mogu donijeti najpovoljniju odluku za sebe bez ičijeg utjecaja.

Potrošači imaju pravo slobodno na tržištu izabrati pružatelja platnih usluga (banku) koji mu pruža uvjete i naknade koje mu najviše odgovaraju. Ukoliko se potrošač odluči promijeniti banku, može zatražiti uslugu prebacivanja računa u drugu banku, a koja svojom jednostavnošću i brzinom olakšava proceduru za korisnika platnih usluga. Potrošač se za uslugu prebacivanja računa treba obratiti banci koju je izabrao kao svoju "novu" banku i ispuniti punomoć sa svim detaljima zatvaranja starog i otvaranja novog računa, a ona potom preuzima sve administrativne zadatke u postupku prebacivanja. Tako je potrošaču omogućen postupak prebacivanja računa za plaćanje iz banke u banku, bez administrativnog i financijskog opterećenja i bez odlaska u "staru" banku. Rok za prebacivanje računa za plaćanje je najviše 12 radnih dana, a Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu propisano je da "stara" i "nova" banka za korištenje usluge prebacivanja ne smiju naplatiti naknadu (naknada se smije naplatiti samo u slučaju kad potrošač zatraži uslugu prebacivanja, a u međuvremenu odustane od takvog zahtjeva).

Upit koji je MPH uputima HNB (original - pdf)

Očitovanje HNB prenosimo u cijelosti

Direkcija za odnose s javnošću

Podizanje gotovog novca s računa za plaćanje u bankama jedna je od platnih usluga koja je uređena EU regulativom (PSD2 Direktiva o platnim uslugama) u svim državama članicama Europske unije, a u Hrvatskoj je propisana Zakonom o platnom prometu. Naknade banaka za platne usluge formiraju se na tržišnim načelima i visina naknada predstavlja poslovnu odluku svake pojedine banke.

Pretpostavljamo da su pojedine banke kod formiranja navedene naknade uzele u obzir i angažman svojih djelatnika ukoliko im se klijenti obrate sa zahtjevom za podizanjem gotovine s njihovih računa. Međutim, iako razumijemo intencije banaka da i na ovakav način stimuliraju korištenje svoje bankomatske mreže, mišljenja smo da je kod takvih odluka potrebno imati u vidu kako pojedine kategorije građana imaju svoje uvriježene navike i povjerenje u ljudski kontakt pa bi o istom bilo poželjno voditi računa kod formiranja naknade za konkretnu uslugu.

Kada je riječ o naknadama za potrošače koji pripadaju najranjivijim skupinama potrošača, članak 24. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu propisuje koje su to skupine, kao i metodologiju izračuna naknade za osnovni račun.

Sukladno Zakonu, banka ne smije osjetljivoj skupini potrošača naplatiti mjesečnu naknadu za osnovni račun višu od 0,13% prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj u skladu s priopćenjem Državnog zavoda za statistiku o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama zaposlenih na temelju prosjeka I. – XII. mjeseca prethodne kalendarske godine (godišnji pokazatelj). Podatak o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći u Republici Hrvatskoj može se pronaći na internetskoj stranici Državnog zavoda za statistiku.

U skladu s navedenim banka tijekom 2019. ne smije osjetljivoj skupini potrošača naplatiti naknadu za osnovni račun višu od 8,11 kuna mjesečno. Trenutno, naknade banaka za osnovni račun osjetljivih skupina potrošača iznose od 0,00 kuna do 1,50 kuna. Navedena naknada obuhvaća otvaranje i vođenje osnovnog računa, internet bankarstvo, platnu karticu vezanu uz taj račun i omogućavanje korištenja te platne kartice na prodajnim mjestima, bankomatima i putem interneta. Osim toga, ta naknada uključuje i izvršenje deset nacionalnih kunskih platnih transakcija mjesečno, i to transakcija kreditnih transfera, izravnih terećenja, trajnih naloga,  kao i spomenute transakcije podizanja gotovog novca na šalteru banke.

Neovisno o prethodno navedenom, napominjemo da korisnik platnih usluga može slobodno na tržištu izabrati pružatelja platnih usluga (banku) koji mu pruža uvjete i naknade koje mu najviše odgovaraju. Ukoliko se potrošač odluči promijeniti banku, može zatražiti uslugu prebacivanja računa u drugu banku, a koja svojom jednostavnošću i brzinom olakšava proceduru za korisnika platnih usluga. Potrošač se za uslugu prebacivanja računa treba obratiti banci koju je izabrao kao svoju "novu" banku i ispuniti punomoć sa svim detaljima zatvaranja starog i otvaranja novog računa, a ona potom preuzima sve administrativne zadatke u postupku prebacivanja. Tako je potrošaču omogućen jasan, brz i siguran postupak prebacivanja računa za plaćanje, bez administrativnog i financijskog opterećenja i bez odlaska u "staru" banku. Rok za prebacivanje računa za plaćanje je najviše 12 radnih dana, a Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu propisano je da "stara" i "nova" banka za korištenje usluge prebacivanja ne smiju naplatiti naknadu (naknada se smije naplatiti samo u slučaju kad potrošač zatraži uslugu prebacivanja, a u međuvremenu odustane od takvog zahtjeva).

Više informacija o pitanjima uređenima navedenim zakonom dostupno je na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, na sljedećoj poveznici:  https://www.hnb.hr/documents/20182/529405/h-obavijest-zakon-usporedivost-naknada-prebacivanje-racuna-pristupu-osnovnom-racunu.pdf/fc0a733b-7f2f-4238-bd2d-7c6ea36daaf1.

Mreža potrošača Hrvatske

Plus hosting - banner
 


doc. dr. sc. Kristina Petljak: Moraju li potrošači platiti sudske pristojbe zbog neplaćenih računa?

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

Hrvatska po potrošnji pretposljednja u EU

 


Hrvatska po potrošnji i BDP-u po stanovniku pretposljednja u Europskoj uniji

Opširnije...

Prvi Prelog sa 66 posto, Zagreb na 17, a Split na manje od četiri

 


Prema rezultatima u odvajanju komunalnog otpada, čak 11 ih je iz Međimurske županije.

Opširnije...

Europski sud donio presudu oko kredita

 


Europski sud presudio da banke ne smiju troškove ugovaranja svaliti na klijente

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...