Sedmi ljudski koronavirus po redu

Opširnije...
Plus hosting - banner
 


Države članice imat će 24 mjeseca od stupanja direktive na snagu da je prenesu u nacionalno pravo

Opširnije...

Budute informirani izbjegnite neugodnosti

#budimoodgovorni

Mnogima su ovršeni prihodi i time njihov ljudski život prestaje, jer odriču se doslovno svega.

Umag – Građanska inicijativa LEX FRANAK apolitična je neformalna udruga koja ima za cilj proglašenje ništetnosti svih ugovora o kreditima koje su građani sklopili s bankama, a bili su vezani uz CHF te da se isti korisnici obeštete.  

Građanska inicijativa Lex franak, prije nekoliko dana u Zagrebu je predstavila prijedlog Zakona o ništetnosti ugovora o kreditima s valutnom klauzulom u švicarskim francima kojim bi se obeštetili svi potrošači, kupci kredita, koje su banke u trenutku sklapanja kredita vodile kao kredite u Švicarskim francima. Te kredite, banke su od trenutka sklapanja Ugovora tretirale kao kredite izdane u CHF, iako su građanima isplatili kredite u kunama. Kupci su kredite prihvaćali zbog manje kamate što je zapravo bila zamka, pa se ubrzo pokazalo da tečaj Švicarskog franka prema Hrvatskoj kuni počinje drastično mijenjati. Povećana razlika tečaja kupce dovodi do ludila i velika većina njih uopće ne može vraćati rate koje su se preračunavale u kune na datum plaćanja, a ostatak kupaca svoje obitelji dovodi do kolapsa jer se svaki mjesec i po desetak godina za redom bore sa plaćanjem rata.

Mnogima su ovršeni prihodi pa plaćaju redovno kredit ali njihov ljudski život time prestaje jer se odriču doslovno svega. Svaki Ugovor ima svoju priču, pa bi ovaj Zakon koji izlazi kao prijedlog iz Građanske inicijative Lex franak mogao obeštetiti sve godine patnje svim korisnicima kredita ugovorenih u toj valuti.

Ništa im na žalost neće moći ublažiti stres kroz koji su prošli kao i generaciji mladih, njihove djece koja je sve to gledala odrastajući. Ne treba zaboraviti da su i mnoge Jedinice lokalne samouprave također imale ovakve kredite pa su time djelomično i svi stanovnici njihovih područja sudjelovali u vraćanju takvih kredita.

Na području Istre također ima mnoštvo građana s takvim kreditima pa ne čudi stoga činjenica da su se u cijeli proces uključili i aktivisti s tog područja.

Kompletan zakonski prijedlog pročitajte ovdje (original - pdf) 

Plus hosting - banner
 


doc. dr. sc. Kristina Petljak: Moraju li potrošači platiti sudske pristojbe zbog neplaćenih računa?

Opširnije...

Ovrha nad predstavnikom

Opširnije...

Hrvatska po potrošnji pretposljednja u EU

 


Hrvatska po potrošnji i BDP-u po stanovniku pretposljednja u Europskoj uniji

Opširnije...

Prvi Prelog sa 66 posto, Zagreb na 17, a Split na manje od četiri

 


Prema rezultatima u odvajanju komunalnog otpada, čak 11 ih je iz Međimurske županije.

Opširnije...

Europski sud donio presudu oko kredita

 


Europski sud presudio da banke ne smiju troškove ugovaranja svaliti na klijente

Opširnije...

Van prebivališta u RH, javite se najbližem liječniku

 


Za vrijeme boravka van mjesta prebivališta se najbližem liječniku gdje se zateknete.

Opširnije...